Eubalaena australis

Eubalaena australis Desmoilins, 1822

Common names

Baleine australe [French]
Ballena franca austral [Spanish]
Southern right whale [English]
Zuidkaper [Dutch]

FAO Species Code

BAL Eub 2 [FAO Species code]
EUA [FAO Species code]

%LABEL% (%SOURCE%)